ΕΝΤΥΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα έντυπα, κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:

Φυλλάδιο εγγραφής του μαθητή (οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση)
Αίτηση εισαγωγής για το προνήπιο (4 ετών 30, Σεπτεμβρίου 2017) (αυτές οι πληροφορίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση)
Συμβολαίου Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες (5 ετών, 30 Σεπτεμβρίου του 2017) (αυτές οι πληροφορίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση))
Συμβολαίου Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες προνήπιο (5 ετών, 30 Σεπτεμβρίου του 2017) (αυτές οι πληροφορίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση))
Αίτηση μέλους για την Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ (αυτές οι πληροφορίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση)