Το σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης έχει αναλάβει την ευθύνη να δώσει στους μαθητές του τα απαραίτητα εργαλεία για να οικοδομήσουν και να επαναπροσδιορίσουν την κοινωνία του αύριο.

Η τρίγλωσση εκπαίδευση που παρέχεται είναι στα Γαλλικά, Ελληνικά και Αγγλικά. Ακολουθούμε βασικά το ίδιο γαλλικό πρόγραμμα που χρησιμοποιείται από τα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία του Κεμπέκ, με όλη την ύλη και όλα τα λεπτά (διάρκεια) που συνιστάται από το Υπουργείο Παιδείας, Ψυχαγωγίας και Αθλητισμού (MELS).

Το σχολείο παρέχει επίσης στους μαθητές του τη μοναδική ευκαιρία να σπουδάζουν σ’ένα περιβάλλον πλούσιο σε ελληνική παράδοση. Με ένα ειδικό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στη μάθηση της ελληνικής γλώσσας, οι μαθητές ενθαρρύνονται να ανακαλύψουν την ιστορία,  τη γεωγραφία, τη θρησκεία και την κουλτούρα της Ελλάδας και την επίδρασή της στον κόσμο.  Από το 2009 το σχολείο έχει εφαρμόσει ένα δυναμικό ελληνικό πρόγραμμα διδασκαλίας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε σύγχρονης οικογένειας ελληνικής καταγωγής.

Το πολύγλωσσο πρόγραμμα του σχολείου Σωκράτης-Δημοσθένης συμπληρώνεται με ένα πρόγραμμα αγγλικής γλώσσας, που αρχίζει από την πρώτη τάξη, μια και η γλώσσα αυτή κατέχει μια πολύ σπουδαία θέση στον σημερινό κόσμο.

Ύλη μαθημάτων για το δημοτικό σχολείο

Πρώτος κύκλος (1ο και 2ο έτος)
  • Γαλλικά: ανάγνωση, γραφή, λεξιλόγιο, ορθογραφία
  • Μαθηματικά: αριθμητική, αριθμητικές πράξεις, επίλυση προβλημάτων
  • Ηθική και Θρησκευτική Αγωγή
  • Ελληνικά: ανάγνωση, γραφή, ιστορία, θρησκευτική και πολιτιστική εκπαίδευση
  • Αγγλικά: ανάγνωση, γραφή, λεξιλόγιο, ορθογραφία
  • Φυσική Αγωγή και Υγεία
  • Εικαστικές Τέχνες
  • Θέατρο
Δεύτερος και τρίτος κύκλος (3ο έως 6ο έτος)
 • Γαλλικά: γραμματική/ανάλυση, κλίση ρημάτων, ορθογραφία, ανάγνωση, κατανόηση γραπτού λόγου, λεξιλόγιο, παραγωγή γραπτού λόγου, απαγγελία
 • Μαθηματικά: πράξεις, γεωμετρία, μετρικό σύστημα, επίλυση προβλημάτων, γρήγοροι υπολογισμοί με το νου
 • Φυσικές Επιστήμες
 • Ηθική και Θρησκευτική Αγωγή
 • Γεωγραφία
 • Ιστορία και αγωγή του πολίτη
 • Ελληνικά: ανάγνωση, γραφή, ιστορία, θρησκευτική και πολιτιστική εκπαίδευση
 • Αγγλικά: ανάγνωση, γραφή, λεξιλόγιο, ορθογραφία
 • Φυσική Αγωγή και Υγεία
 • Εικαστικές Τέχνες
 • Θέατρο
 • Πληροφορική