Πρόγραμμα σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Το σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την γενική εκπαίδευση των νέων, για την απόκτηση απολυτηρίου γυμνασίου (DES). Τα προγράμματά μας μπορούν να καλύψουν όλες τις ακαδημαϊκές ανάγκες των μαθητών μας καθοδηγώντας τους βήμα προς βήμα στις σπουδές τους.

Ο εκπαιδευτικός φορέας θα επιτρέψει στους μαθητές να συνεχίσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου θα είναι σε θέση να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους, να μπορούν να ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις και να κάνουν εποικοδομητικές ανακαλύψεις.

Πρόγραμμα σπουδών ανά κύκλο

1ος Κύκλος (δευτεροβάθμια 1 και 2)

 • Γαλλική γλώσσα
 • Μαθηματικά
 • Αγγλική γλώσσα
 • Επιστήμης και Τεχνολογία
 • Γεωγραφία
 • Ιστορία και αγωγή του πολίτη
 • Παγκόσμια Ιστορία
 • Ελληνική γλώσσα
 • Φυσική αγωγή
 • Καλές Τέχνες
 • Ρομποτική (We Do και Mindstorm)
 • Θέατρο, χορός
 • Ηθική και θρησκευτική κουλτούρα
 • Ξένες γλώσσες (Ισπανικά, Ιταλικά)
 • Οικογενειακή οικονομία

2ος Κύκλος  (δευτεροβάθμια 3, 4 και 5)

 • Γαλλική γλώσσα
 • Μαθηματικά
 • Αγγλική γλώσσα
 • Επιστήμες, Φυσική και Χημεία
 • Εισαγωγή στην τεχνολογία
 • Γεωγραφία
 • Ιστορία και αγωγή του πολίτη
 • Δράμα
 • Καλές Τέχνες
 • Φυσική αγωγή
 • Ελληνική γλώσσα
 • Ξένες γλώσσες (Ισπανικά, Ιταλικά)
 • Ηθική και θρησκευτική κουλτούρα
 • Οικονομία
 • Ο σύγχρονος κόσμος

Στόχοι

 • Αντικειμενική προώθηση απόκτηση γνώσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσω διαφόρων έργων.
 • Προώθηση της χρήσης της γαλλικής γλώσσας. Να εμβαθύνουν στην γνώση και στη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
 • Ανάπτυξη της αυτονομίας του μαθητή, συμμετοχή και κίνητρα.
 • Παρακίνηση του σπουδαστή να είναι ο βασικός δημιουργός του/της μάθησης και να τον/την ενδυναμώσει σε σχέση με τον εαυτό του/της.
 • Σύνδεσμος μάθησης στον πραγματικό κόσμο.
 • Ανάπτυξη και προώθηση της κοινοτικής συνεργασίας.
 • Να συμμετέχουν οι μαθητές στην επιστήμη και την τεχνολογία, ενθαρρύνοντας έτσι την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία.
 • Καθοδήγηση των μαθητών να διαχειριστούν τον χρόνο τους και να αναπτύξουν την αίσθηση της οργάνωσης.
 • Παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης, που προετοιμάζει τους μαθητές για τις προκλήσεις του μέλλοντος.
 • Καθοδήγηση των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Εξωσχολικές δραστηριότητες

Ως μέρος του προγράμματος σπουδών μετά το σχολείο, θα προσφέρουμε μια ποικιλία δραστηριοτήτων ανταμείβοντας τους μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Οι ποικίλες δραστηριότητες. θα επηρεάσουν τόσο το πνευματικό επίπεδο όσο και την συναισθηματική ανάγκη του φοιτητή.