Το Service de garde (φροντίδα των παιδιών στο χώρο του σχολείου) στο σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης είναι ένα πρόγραμμα μετά τη λήξη των μαθημάτων και λέγεται Service éducatif parascolaire (SÉP). Η εξαιρετική αυτή υπηρεσία δραστηριοποιείται σε ένα αρμονικό παρορμητικό περιβάλλον που προάγει τη σχολική ανάπτυξη των παιδιών. Η φιλοσοφία του SÉP βασίζεταια στις 5 αρχές του εκπαιδευτικού προγράμματος του υπουργείου οικογένειας και ηλικιωμένων (MFA).

  • Κάθε παιδί είναι μοναδικό
  • Το παιδί είναι ο πρώτος συντελεστής της δικής του ανάπτυξης
  • Η ανάπτυξη του παιδιού είναι μια περιεκτική και ολοκληρωμένη διαδικασία
  • Τα παιδιά μαθαίνουν με το παιχνίδι
  • Η συνεργασία μεταξύ του προσωπικού του SÉP, του προσωπικού του σχολείου και των γονέων είναι απαραίτητη για την αρμονική ανάπτυξη του παιδιού.

Οι εκπαιδευτικοί και οι τεχνικοί φύλαξης των πλαιδιών: Επαγγελματίες που μπορείτε να εμπιστευθείτε.

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των τεχνικών εξελίσσεται συνέχεια. Εκτός από την παροχή πρώτων βοηθειών και την εξάσκηση στο CPR, ασκούν είσης και ένα ρόλο εκπαίδευσης, κοινωνικοποίησης και παροχής συμβουλών στα παιδιά.  Χάρη στις ικανότητες και την ειδικότητά τους, οι εκπαιδευτικοί και οι τεχνικοί παίζουν έναν σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη των νέων παιδιών. Τα καθοδηγούν και τα συνοδεύουν στη διαδρομή τους, στις δραστηριότητες και στις καθημερινές εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου στο σχολείο μας, ενώ συγχρόνως εξασφαλίζουν προσαρμογή όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια και την ακεραιότητά τους. Εκτός από τις ευθύνεςε τους ως  εκπαιδευτικοί, οι τεχνικοί παίζουν έναν σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη των νέων παιδιών. Τα καθοδηγούν και τα συνοδεύουν στη διαδρομή τους, στις δραστηριότητες και στις καθημερινές εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου στο σχολείο μας, ενώ συγχρόνως εξασφαλίζουν προσαρμογή όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια και την ακεραιότητά τους. Εκτός από τις ευθύνες τους ως εκπαιδευτικοί, οι τεχνικοί επιβλέπουν τη λειτουργία των παραρτημάτων τους, εξασφαλίζουν την εφαρμογή των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, διαχειρίζονται τα υλικά μέσα, (προτείνουν την αγορά εξοπλισμού, παιχνιδιών κλπ.) και επικοινωνούν με τον συντονιστή και τον βοηθούν.

Οργάνωση:

Εισαγωγή:

Το SÉP υποβάλλει τους κανόνες συμπεριφοράς και μέτρα ασφαλείας στο σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης.

Πελατεία:

Το SÉP μπορεί να εξυπηρετήσει τακτικούς και μεμονωμένους πελάτες.

Πρόγραμμα πριν το σχολείο στον Σωκράτη:

3:00 μ.μ.-3:15 μ.μ.: Καλωσόρισμα

3:15 μ.μ.-3:30 μ.μ.: Ξεκούραση και ελαφρό γεύμα

3:30 μ.μ.-5:00 μ.μ.: Επιτηρούμενη σχολική εργασία

5:00 μ.μ.-6:00 μ.μ.: ψυχαγωγία/κοινωνικοποίηση/γυμναστικές δραστηριότητες

Πρόγραμμα πριν το σχολείο για το Δημοσθένη

6:45 π.μ.-7:00 π.μ.:  Καλωσόρισμα

7:00 – 7:30:  ξεκούραση και πρωινό

7:30 – 8:35:  ελεύθερα παιχνίδια

Πρόγραμμα μετά το σχολείο για τον Δημοσθένη

4:00 μ.μ. – 4:15 μ.μ.:  Καλωσόρισμα

4:15 μ.μ. – 4:30 μ.μ.:  Ξεκούραση και ελαφρό γεύμα

4:30 μ.μ. – 5:30 μ.μ.: Επιτηρούμενη σχολική εργασία

5:30 μ.μ. – 6:00 μ.μ.: Ψυχαγωγία/κοινωνικοποίηση/γυμναστικές δραστηριότητες

Πρόγραμμα βοήθειας σε εργασία για το σπίτι

Η επιτηρούμενη αυτή περίοδος αφιερώνει χρόνο στους μαθητές να κάνουν εργασίες για το σπίτι και τα μαθήματά τους. Σε όλες τις περιστάσεις μιλιέται η γαλλική γλώσσα στο SÉP για να προωθηθεί η προτεραιότητα εκμάθησης αυτής της γλώσσας. (Βοήθεια προσφέρεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά).

Πρόγραμμα Παιδαγωγικών δραστηριοτήτων

Οι διάφορες δραστηριότητές μας επιτρέπουν στο παιδί να αναπτύξει τα ακόλουθα επίπεδα: γνωστικό και γλωσσικό, συναισθηματικό, κοινωνικό, ηθικό, κινητικό και ψυχαγωγικό.

Πρόγραμμα και ημέρες που κλείνει:

Το SÉP είναι ανοιχτό κάθε μέρα του σχολικού ημερολογίου, όπου περιλαμβάνονται και οι παιδαγωγικές ημέρες. Είναι κλειστό κατά τις γιορτές, τα Χριστούγεννα και κατά τη διακοπή του Μαρτίου. Η λειτουργία του αρχίζει την πρώτη ημέρα της τάξης και τελειώνει την τελευταία ημέρα της τάξης.

Κανονικές ημέρες Παιδαγωυικές ημέρες
Soc II, III και V 3 μμ έως 6 μμ 8 πμ έως 17 μμ
Soc IV 3 μμ έως 6 μμ (μπορεί να αλλάξει) Κλειστό (βλέπε Soc II)
Démosthène 6 : 45 πμ έως 8 : 35 πμ
4 μμ έως 6 μμ
Κλειστό (βλέπε Soc V)