Καθηγητές πλήρους απασχόλησης για το γαλλικό, aγγλικό και eλληνικό πρόγραμμα

Το Σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης αναζητά δασκάλους προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για το πρόγραμμα Γαλλικών, Ελληνικών και Αγγλικών.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση πρέπει, μεταξύ άλλων, να διαθέτουν έγκυρο πιστοποιητικό διδασκαλίας ή άδεια στο Κεμπέκ, να έχουν καλή γνώση του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και άριστη γνώση της γαλλικής γλώσσας τόσο προφορικά όσο και γαλλικά. Οποιαδήποτε σχετική εκπαιδευτική εμπειρία θα ληφθεί υπόψη.

Καθηγητές για τη λίστα αναπληρωτών του αναζητά και η Σχολή Σωκράτης-Δημοσθένης.

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας μέσω email στη διεύθυνση: socdem@hcgm.org

Θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους υποψήφιους που θα επιλεγούν για τη συνέντευξη.