Καθηγητής λυθκείου - μερικής απασχόλησης (χημεία και φυσική)

Το Σχολείο Σωκράτης Δημοσθένης ζητά καθηγητή λυκειόυ μερικής απασχόλησης για διδασκαλία χημείας και φυσικής για την Ε’ λυκείου. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η γαλλική. Θέση προς πλήρωση για το σχολικό έτος 2022-2023. Στείλτε την αίτησή σας στην ακόλουθη διεύθυνση: socdem@hcgm.org

Καθηγητές πλήρους απασχόλησης για το γαλλικό πρόγραμμα

Το σχολείο Σωκράτης Δημοσθένης ζητά μόνιμους καθηγητές πλήρους απασχόλησης για το πρόγραμμα Γαλλικών. Στείλτε την αίτησή σας στην ακόλουθη διεύθυνση: socdem@hcgm.org