29
Ιούν
2014

Από το Μόντρεαλ στη Μονεμβασία

Απόφοιτοι του Δημοτικού Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης» από το Μόντρεαλ Καναδά, επισκέφθηκαν το Κάστρο Μονεμβασίας.