Οι συντεταγμένες μας

Δημοσθένης

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ή επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία

1565, boul. St-Martin O.,
Laval, Québec H7S 1N1
Tηλ: 450-972-1800
Ηλ. ταχυδρομείο: demosthene@hcgm.org