Οι συντεταγμένες μας

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 5

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ή επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία

931, rue Emerson,
Laval, Québec H7W 3Y5
Tηλ: 450-681-5142
Ηλ. ταχυδρομείο: soc5@hcgm.org

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ή επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία

1005, boul. Pie-X,
Laval, Québec H7V 3A9
Tηλ: 450-902-0118
Ηλ. ταχυδρομείο: soc5@hcgm.org