Οι συντεταγμένες μας

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 4

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ή επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία

5220, Grande Allée
St-Hubert, Québec J3Y 1A1
Tηλ: 450-656-4832
Ηλ. ταχυδρομείο: soc4@hcgm.org