Οι συντεταγμένες μας

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ή επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία

5757, av. Wilderton
Montréal, Québec,  H3S 2K8
Tηλ: 514-738-2421, #144
Ηλ. ταχυδρομείο: soc2@hcgm.org