Η εκπαίδευση παρέχεται κυρίως γαλλικά αλλα η εκμάθηση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσες γινέτε ως μητρικής γλώσσας.
Η εκμάθηση πολλών γλωσσών σε πρώιμη ηλικία ενισχύει τις νευρωνικές συνδέσεις, παρέχοντας μεγαλύτερη εγκεφαλική ευελιξία και ευελιξία στη συμπεριφορά
Υψηλή τεχνολογία ενσωματωμένη στον οδηγό σπουδών
Περισσότερες ώρες μαθήματος: έξι από τις σχολικές μας χρονιές αντιστοιχούν σε επτά χρόνια στο δημόσιο σχολείο
Un transport scolaire de porte à porte
Δίδακτρα πολύ ανταγωνιστικά και οικονομική στήριξη σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες
Εκπαιδευτική υπηρεσία παιδικής μέριμνας που προσφέρει βοήθεια για τη μελέτη των μαθημάτων
Αξιοσημείωτο πολιτιστικό πρόγραμμα
Υπηρεσίες βασισμένες στην ορθοπαιδαγωγική
Εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας, τόσο στο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και στην αγορά εργασίας