Το να γνωρίζεις μια άλλη γλώσσα είναι σαν να έχεις μια δεύτερη ψυχή

Καρλομάγνος, βασιλιάς των Φράγκων και Λομβαρδών

Ζώντας σε μια χώρα ένα άτομο, που ανήκει σε μια εθνική μειονότητα, υπάρχει γι’ αυτό ένα ισχυρό κίνητρο για να διατηρήσει τον πολιτισμό του και τη γλώσσα του και να μεταδώσει αυτόν τον πλούτο του πολιτισμού και στις επόμενες γενιές. Είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσεις την ψυχή ενός πολιτισμού χωρίς να κατέχεις τη γλώσσα του, όπως παρατήρησε ο Καρλομάγνος 1000 χρόνια πριν.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που πρέπει να μάθεις την ελληνική γλώσσα και να διατηρήσεις τον ελληνικό πολιτισμό. Πόσες χώρες έχουν την ένδοξη ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας; Η Ελλάδα φωτίζει τον κόσμο με το φως της γνώσης και η ελληνική γλώσσα είναι η ρίζα πολλών άλλων γλωσσών. Παράδειγμα ότι το 40% της αγγλικής γλώσσας αποτελείται από ελληνικές λέξεις και ως εκ τούτου η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας διευκολύνει τη χρήση και την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.

Υπάρχουν πολλά άλλα οφέλη που προσφέρονται με την εκμάθηση και τη χρήση περισσότερων, από μια, γλωσσών. Υπάρχουν πολλές μελέτες και έρευνες που υποστηρίζουν το γεγονός ότι οι γλωσσομαθείς διαπρέπουν στη ζωή τους. Η πολυγλωσσία έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει ένα παιδί να αναπτύξει την ανάγνωση και τη γραφή του και του προσφέρει τη δυνατότητα να έχει περισσότερες ακαδημαϊκές δεξιότητες από ένα παιδί που μιλάει μόνο μια γλώσσα. Μια εκτεταμένη μελέτη που διεξήχθη από γλωσσολόγους στο πανεπιστήμιο Dalhousie, έδειξε ότι οι πολύγλωσσοι σπουδαστές, είχαν ισχυρότερες γνωστικές δεξιότητες, που τους βοηθούσαν να έχουν καλύτερους βαθμούς, να πετυχαίνουν στην ανώτερη εκπαίδευση και να κερδίζουν περισσότερα χρήματα, από τους συνομηλίκους τους μονόγλωσσους.

Παιδιά και άνθρωποι που μαθαίνουν και μιλούν περισσότερες από μια γλώσσες, αναπτύσσουν μια εκτίμηση για τους άλλους πολιτισμούς και την έμφυτη αποδοχή των πολιτιστικών διαφορών. Ως ενήλικες, οι πολύγλωσσοι είναι πιο κοσμοπολίτικοι και περισσότερο πρόθυμοι και ανοικτοί στο να αντιμετωπίζουν τους άλλους πολιτισμούς και τι αυτοί μπορούν να τους προσφέρουν.

Για τους ανθρώπους που μιλούν περισσότερες από μια γλώσσες, πολλαπλασιάζονται οι προοπτικές σταδιοδρομίας τους, καθώς ο κόσμος έχει γίνει μικρότερος και πιο διασυνδεδεμένος. Άτομα και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς επιχειρήσεις, προσλαμβάνουν ανθρώπους που γνωρίζουν να μιλούν περισσότερες από μια γλώσσες και μπορούν έτσι να έρχονται σε επαφή με τους ξένους πελάτες.

Τα οφέλη που παρέχει η εκμάθηση μιας γλώσσας περιλαμβάνουν:

  • Την αποτελεσματικότερη επικοινωνία
  • Την συνεχώς καλύτερη θέση να αντιμετωπίζεται η διάσπαση της προσοχής που μπορεί να αντισταθμίσει εξασθενίσεις σχετικές με τη διανοητική δεξιότητα.
  • Την δυνατότητα καλύτερης ακρόασης και όξυνσης της μνήμης
  • Την εκμάθηση περισσότερων γλωσσών πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά, ιδιαίτερα εάν ένα άτομο μιλάει ελληνικά ή λατινικά, δεδομένου ότι οι γλώσσες αυτές επηρέασαν τις περισσότερες από τις γλώσσες του δυτικού κόσμου.
  • Την καλύτερη λύση των προβλημάτων, προκειμένου για θέματα κέρδους πολλαπλών προοπτικών.

Πολλοί λένε πως «Η γνώση είναι δύναμη». Το σχολείο μας είναι μοναδικό στο Κεμπέκ, δεδομένου ότι είναι το μόνο ιδιωτικό σχολείο που προσφέρει στα παιδιά μας την ικανότητα της γνώσης τριών γλωσσών και τα οφέλη που απορρέουν από αυτή την ικανότητα.