13
Φεβ
2017

Γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας στο παράτημα Δημοσθένη

On Thursday, February 9, we celebrated the Greek language. In the morning on the radio, students read quotes from Bill Gates, Fénélon, Voltaire and Louis Pasteur about the richest language in the world. We asked our students to make an effort to socialize in Greek all day. Finally, beautiful songs dedicated to Greece and it’s beauty, could be heard on the radio.
Look at what our kindergartens did with Mrs Christina: