Η Κυρία Tασία Καρίδη, γονειόs του Σωκράτη ΙV, έκανε αυτή την εργασία στο τμήμα γιόγκα της αίθουσας προ-νηπιαγωγείου του παραρτήματοs, φέρνοντας άμεσα χρώματα και χαμόγελα στους ντόπιους.
Η προσφορά αυτού του είδους έμπνευσης για τα νήπια είναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να δώσουμε στους μαθητές μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τασία.
Τα Σχολεία Σωκράτης-Δημοσθένης

“The arts are not just a nice thing to have or to do if there is free time or if one can afford it. Rather, paintings and poetry, music and fashion, design and dialogue, they all define who we are as a people and provide an account of our history for the next generation.”
― Michelle Obama