Το Ελληνικό Ίδρυμα Υποτροφιών βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι γιά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 πρόκειται να απονείμει έως και δεκατέσσερεις (14) υποτροφίες σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες προγραμμάτων σπουδών πλήρης απασχολήσεως .Οι δεκατρείς (13) υποτροφίες, θα απονεμηθούν σε φοιτητές /φοιτήτριες Ελληνικής καταγωγής και μία (1) σε φοιτητή/φοιτήτρια Ελληνικών Σπουδών (Ελληνικής γλώσσας, Ιστορίας, ή Ελληνικού Πολιτισμού) ανεξαρτήτως καταγωγής. Οι υποτροφίες ύψους CDN 2,000 (δύο χιλιάδων) δολαρίων η καθεμία, είναι οι κάτωθι

 1. Guy Ouellette, Βουλευτής Chomedey Laval
 2. Οικογένεια Λάζάρου Καλλιπολίτη
 3. Ίδρυμα Βασιλείου Τσιώλη
 4. Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος του Κεμπέκ Ι
 5. Ελληνική Κοινότης Μείζονος Μοντρεάλ
 6. Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο Μητροπολιτικού Μόντρεαλ
 7. Οικογένεια Sam and Mary Charalambakis
 8. Κωνσταντίνα Ν. Φραγκούλη
 9. Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος του Κεμπέκ ΙΙ / Για ειδικευόμενο γιατρό
 10. Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Σωκράτης
 11. Pink in the City – Οικογένεια Βουρτζούμη
 12. Εις μνἠμην της αειμνήστου Ελένης Παλαιοκώστα-Sayig
 13. Οικογένεια Πάρη Αρνόπουλου
 14. Μονιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας ( ICAO)

Μπορείτε να βρείτε την ηλεκτρονική αίτηση υποτροφίας του Ελληνικού Ιδρύματος Υποτροφιών στην ιστοσελίδα
http://www.hellenicscholarships.org/gr/media.html

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 2022.