25
Ιούν
2020

Δραστηριότητες νηπιαγωγείο στο Σωκράτη III

The Socrates III kindergarten students came to meet their teachers, receive their diploma and say goodbye.