Παρακαλούμε να λάβουν γνώση των πληροφοριών σχετικά με τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.