23
Φεβ
2020

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνοφωνίας στο Σωκράτη V

Last week, the Socrates V campus celebrated World Hellenophony Day.

Kindergarten students made posters to decorate the whole school. They sang songs and recited poems. They also danced the dance of Zorba!

Socrates-Demosthnes School