Οι τυμπανιστές του σχολείου Σωκράτης-Δημοσθένης χρειάζονται την υποστήριξή σας στον έρανό τους αυτό το Σαββατοκύριακο.  Οι μαθητές θα είναι στο supermarché Mourelatos στο St-Laurent  και στο Chomedey από τις 10π.μ. μέχρι τις 6μ.μ. Ο ‘Ερανος θα βοηθήσει τους μαθητές να συμμετάσχουν σε διάφορες ενερχόμενες παρελάσεις στο Μόντρεαλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σας ευχαριστούμε για την καλοσύνη σας!