09
Ιούν
2015

Η αποφοίτηση του νηπιαγωγείο στο ανεξ του Λαβαλ

It was on a lovely day that the kindergarten graduation was held outdoors at the Annex in Laval on June 4th, 2015.  The parents observed their little ones singing and reciting poems.  There was outdoor activities prepared by the staff and a hot-dog lunch offered by the Leveris family.