Η εβδομάδα εκτίμησης καθηγητών: μήνυμα του Προέδρου
Τα  Σχολεία Σωκράτηs-Δημοσθένη