19
Μαρ
2018

Καρνάβαλι στην πανεπιστημιούπολη Εμερσον

It was carnival at the Emerson campus on Friday, March 16th. A day full of activities! Smiles were on everyone’s faces. We thank our parent volunteers who contributed to the success of this day, as well as our parent committee, which offered a snack to all students.