Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022 στις 9 μ.μ. στο παράρτημα Σωκρατής 5