17
Σεπ
2019

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ QUÉBEC (SSHQ) ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΜ ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΝ ΝΑ ΔΟΣΕΤΕ ΑΙΜΑ

LES SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC (SSHQ) ET
 L’ÉCOLE SOCRATES-DÉMONSTHÈNE DE LA CHGM
VOUS INVITENT À VENIR DONNER DU SANG

Dear Parents :
 
The students of Socrates-Démosthène and the SSHQ are calling upon your generosity by inviting you to give blood on their blood drive, that will take place at the HCGM on the following date : 

Adrian Maris Hellenic Community Center
Grande salle – 5757, Wilderton Avenue , Montréal
THURSDAY, OCTOBER 3, 2019
FROM 1:30 p.m. TO 7:30 p.m

This is such a worthy cause:  More than 1,000 blood donations are needed each day to meet the needs of all Québec’s hospitals.
 
Every day, people like all of us (family, friends, colleagues, neighbours…) are waiting for this gift of life in order to recover their health!

PLEASE FILL OUT THIS COUPON AND BRING IT BACK TO YOUR CHILD’S CAMPUS BEFORE FRIDAY, SEPTEMBER 27

____NO, I WON’T BE ABLE TO GIVE BLOOD ON OCTOBER 3
____YES, I WILL GIVE BLOOD ON OCTOBER 3

First name _________________________
Last name _________________________                                        
Telephone__________________________

L’École Socrates-Démosthène