Στο σχολείο “Σωκράτης-Δημοσθένης” γιορτάσαμε την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνοφωνίας με διαφορετικές δραστηριότητες σε κάθε τάξη. Πρώτα πρώτα οι ανακοινώσεις του σχολείου (Radio Feta) έγιναν στα ελληνικά. Οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου δίδαξαν την ελληνική αλφάβητο στον καθηγητή των Γαλλικών. Η Στ΄Δημοτικού έκανε διαγωνισμό ποιος μπορεί να μιλήσει για ένα λεπτό αυθόρμητα στα ελληνικά χωρίς να χρησιμοποιήσει καμία αγγλική ή γαλλική λέξη. Έπειτα πήραν έναν κατάλογο με γαλλικές λέξεις που έρχονται από τα ελληνικά και προσπάθησαν να βρουν την ελληνική λέξη. Η Δ’ Δημοτικού προσπάθησε να βρει όλους τους λόγους για τους οποίους αξίζει να μαθαίνουμε και να μιλάμε ελληνικά. Ήταν μια μέρα διασκεδαστική και διαφορετική. Οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετείχαν με περηφάνια και συνέδεσαν ακόμα καλύτερα την ελληνική τους ταυτότητα με την καναδέζική τους πραγματικότητα.

Displaying

Displaying

Displaying