Αγαπητοί γονείς,
Αυτή την Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου, η πρόγνωση του καιρού δίχνει για κακές καιρικές συνθήκες. Ο αγώνας της Αλεξάνδρειας θα αναβληθεί μέχρι την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου.
Σημειώστε ότι για αυτή την Παρασκευή, τα μαθήματα θα διεξαχθούν σύμφωνα με το κανονικό πρόγραμμα.
Σας ευχαριστώ.
Τα Σχολεία Σωκράτης-Δημοσθένης