Ζητούνται δάσκαλοι και δασκαλες για μόνιμη και πλήρης απασχόληση για το γαλλικό πρόγραμμα του σχολείου μας. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να τηλεφωνήσουν στο 514-738-2421, εσωτ. 125 ή να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mroussis@hcgm.org