Σ’ΑΓΑΠΑΩ ΑΛΛΑ …(για το σχολείο μας)

Το Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθέ­νης» της ΕΚΜΜ, σε συνεργασία με την εταιρία OPA Productions, θα παρουσιάσουν το δημοφιλές θεατρικό έργο «Σ’ αγαπάω αλλά…». Στο έργο αυτό, που έρχεται κατ’ ευθείαν από την Ελλάδα, πρωταγωνιστεί ο ταλαντού­χος ηθοποιός Χρήστος Βασιλόπου­λος, γνωστός από τηλεοπτικές σειρές (Survivor, Έρωτας κλπ.) μαζί με τους Βάσω Γουλιελμάκη, Αιμίλιο Ράπτη και Αγγελική Λάμπρη.

Η παράσταση του έργου θα δοθεί 12 Απριλίου στις 9 : 00  μ.μ. στο Laval Junior Academy Auditorium στο Λαβάλ (2323 Boulevard Daniel- Johnson, Laval, QC H7T 1H8 ) με άνε­το και ελεύθερο χώρο στάθμευσης για όλους.

Η OPA Productions θα προσφέρει στο Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» $10,00 από κάθε εισιτήριο που θα αγο­ραστεί από τους γονείς των μαθητών. Οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονται μεταξύ των $55, $65 και $75, η δε δι­άρκεια του έργου είναι 1:30 με ένα διά­λειμμα ενδιάμεσα.

Όλος ο Ελληνισμός της Παροικίας μας από 14 έως 99 ετών σίγουρα θα το απολαύσει!

Για πληροφορίες και εισι­τήρια επικοινωνήστε με την Κα Κατερί­να Βαλσάμη στο 514-969-7375.

Σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης