20
Δεκ
2018

Συναρπαστική επίσκεψη των πυροσβεστών στο Σωκράτης ΙΙΙ

Συναρπαστική επίσκεψη των πυροσβεστών στο Σωκράτης ΙΙΙ
The students were made aware of the fire safety concepts and were able to ask many questions to the firefighters. They know how much children (and even adults!) are interested in their job.
Thanks to our heroes!
The Socrates-Démosthènes School