Συνεργασία Πανεπιστημίου McGill και σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης» 
Η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ είναι στην, εξαιρετικά, ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι το σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» αναλαμβάνει ένα εκπαιδευτικό έργο, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο McGill, την έδρα ελληνικών σπουδών «Φρίξος Παπαχριστίδης» και τις Ελληνοκαναδικές επιστήμες, όσον αφορά την ελληνική μετανάστευση. Το έργο αυτό θα δώσει στους μαθητές μας την ευκαιρία να ενισχύσουν την εκπαιδευτική πείρα τους από τη σύνδεσή τους με το ερευνητικό έργο Immigrec σχετικά με την ελληνική μετανάστευση στον Καναδά. Όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα εάν είναι ελληνικής καταγωγής, θα έχουν την καταπληκτική ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αυτή τη δραστηριότητα για τη μετανάστευση.

Το Πανεπιστήμιο McGill είναι το πρωτοπόρο Ίδρυμα αυτού του έργου συνεργατικής έρευνας  που θα διαρκέσει από τον Ιούλιο 2016 μέχρι τον Δεκέμβριο 2018, με τίτλο «Ελληνική μετανάστευση στον Καναδά», συσχετίζοντας ομάδες από τα ακόλουθα πανεπιστήμια: Το Πανεπιστήμιο Υόρκης στο Τορόντο, το Πανεπιστήμιο Σάιμον Φρέιζερ στο Βανκούβερ και το Πανεπιστήμιο της Πάτρας στην Ελλάδα. Το σχέδιο υιοθετεί μια διπλή μεθοδολογία, αρχειακή έρευνα και προφορικές συνεντεύξεις. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός Εικονικού Mουσείου των Ελλήνων μεταναστών στον Καναδά.

Οι μεγαλύτεροι μαθητές, της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού και του Γυμνασίου, από όλα τα παραρτήματά μας, θα συμμετάσχουν σε αυτό το έργο. Θα είναι μια διαδραστική εκπαιδευτική δραστηριότητα για τη μετανάστευση, στην οποίαν θα εμπλακούν και οι οικογένειες των μαθητών. Τα διαδραστικά έργα και η εκπαιδευτική συμμετοχή, θεωρούνται από παιδαγωγικής πλευράς πρωτοποριακά στον εκπαιδευτικό κόσμο του σήμερα. Αυτά θα ενώσουν όλους μαζί (δασκάλους, μαθητές και οικογένειες) γύρω από ένα κοινό σχέδιο και θα επιτρέψουν στους μαθητές και τις οικογένειές τους να συμμετάσχουν και να κατανοήσουν το νόημα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Το ελληνικό δυναμικό θα παίξει σημαντικό ρόλο στη συμμετοχή του σχολείου μας. Οι αρμόδιοι του Πανεπιστημίου McGill θα βοηθήσουν τους δασκάλους να φτιάξουν το ερωτηματολόγιο, που θα χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές στη διεξαγωγή των συνεντεύξεων με τα μέλη των οικογενειών τους. Το Πανεπιστήμιο McGill θα στηρίξει επίσης τους δασκάλους στην κατανόηση πλήρως της τεχνικής των συνεντεύξεων, έτσι ώστε να μπορούν να την μοιραστούν με τους μαθητές. Το McGill θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησης των αποτελεσμάτων των συνεντεύξεων και θα οργανώσει με την ΕΚΜΜ μια εκδήλωση δημόσιας προβολής. Στο τέλος, μαθητές και δάσκαλοι θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του έργου στους γονείς και στην ελληνική κοινότητα γενικότερα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το υλικό που θα συλλέγεται από τους μαθητές κατά τη διάρκεια αυτού του έργου, θα παραμείνει στην κυριότητα των μαθητών και του σχολείου. Σε καμία περίπτωση το McGill θα κρατήσει ή θα χρησιμοποιήσει αυτό το υλικό για το δικό του ερευνητικό πρόγραμμα, δεδομένου ότι αυτό θα αντέβαινε προς το αυστηρό πρωτόκολλο έρευνας και δεοντολογίας, βάσει του οποίου οφείλει να είναι σύμφωνο. Αισθάνονται υπερήφανοι να συνεργάζονται με το σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης», δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις πανεπιστημιακές έρευνες. Είναι επίσης σημαντικό να δείχνουν στους μαθητές μας ότι οι πανεπιστημιακές έρευνες τηρούν ορισμένους κανόνες.

Οι μαθητές μας θα επωφεληθούν από μια τέτοια συναρπαστική και πλούσια εμπειρία, η οποία θα ενισχύσει τις βιογραφικές τους δραστηριότητες και την αύξηση της ευαισθητοποίησης του περίγυρού τους.