Το σχολείο Σωκράτης προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να βιώσουν τη χαρά της συμμετοχής και της επιτυχίας στο πλαίσιο ενός καλά οργανωμένου αθλητικού προγράμματος και εμπλουτισμένου με αθλητικές συναντήσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες και τις ειδικές ανάγκες των διαφόρων ηλικιών. Τα παιχνίδια και τα αθλήματα προσφέρονται κατά τη διάρκεια του δείπνου, μετά τα σχολικά μαθήματα, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα. Επιπλέον, στα σχολεία Σωκράτης πραγματοποιούνται διαστολικοί διαγωνισμοί, ειδικά για τους μαθητές του δεύτερου και τρίτου κύκλου, όπου δίνεται περισσότερο έμφαση στην πρακτική του αθλητισμού και λιγότερο στο ποιος θα είναι ο νικητής. Τέλος, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε θερινές κατασκηνώσεις, που προσφέρονται αποκλειστικά από τα σχολεία Σωκράτης.