Λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, όλα τα παραρτήματα του Σωκράτη-Δημοσθένη θα είναι κλειστά για την Τρίτη 23 Ιανουαρίου.
Τα μαθήματα  θα επαναληφθούν την Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου το πρωί.
Ευχαριστώ. Προσέξτε αν βγείτε έξω.
Τα Σχολεία Σωκράτης-Δημοσθένης