06
Φεβ
2020

Τα σχολεία μας θα κλείσουν την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020

Please note that due to weather conditions, all Socrates-Demosthenes campuses will be closed for tomorrow, Friday, February 7th, 2020.

Classes will resume on Monday with the normal schedule for day 2.

Socrates-Demosthenes School