26
Ιούν
2017

Τελευταία ημέρα των σχολικών δραστηριοτήτων στο Σωκράτης 5

Here are a few pictures taken on the last day of school at the Socrates 5 campus.  Have a wonderful summer!