ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΟΡΑΜΑ

Η αποστολή του σχολείου Σωκράτης-Δημοσθένης είναι να παρέχει στα παιδιά μια ποιοτική εκπαίδευση με τα Γαλλικά σαν κυρίως γλώσσα εκπαίδευσης και η μάθηση των Ελληνικών και Αγγλικών σε προχωρημένο επίπεδο – σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, όπου τα παιδιά μπορούν να εξερευνήσουν την πολιτιστική τους κληρονομιά, ενώ ταυτόχρονα μπορούν ν’ αναπτύξουν το αίσθημα ότι ανήκουν στην κοινωνία του Κεμπέκ.

Το όραμα του σχολείου μας είναι μέσω των επιλογών που προσφέρει στους μαθητές μας να συμβάλλει στη δημιουργία ατόμων ικανών να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις και να αναλάβουν σημαντικές ευθύνες.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΑΞΙΑ

Η φιλοσοφία του σχολείου είναι να ενθαρρύνει τα παιδιά ώστε να αποκτήσουν αυτογνωσία και να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό που διαθέτουν με βασικές αρχές τον αυτοσεβασμό, τον σεβασμό προς τους άλλους και το περιβάλλον, την αίσθηση της υπερηφάνειας και μέσα από τις σχολικές παραδόσεις αλλά και την εκτίμηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας μέσα στην κοινότητα τους.

Η γνώση μιας γλώσσας είναι ένα επίτευγμα – η εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας είναι ένα πραγματικό δώρο – η κατοχή μιας τρίτης γλώσσας είναι ανεκτίμητης αξίας!