Ο σκοπός μιας πολιτικής όσον αφορά τις σχολικές εκδρομές είναι να διευκολύνει το σχεδιασμό των εξόδων για το σχολικό έτος και να παρέχει ένα πλαίσιο ασφάλειας για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτικούς βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και στις μελλοντικές απαιτήσεις και προορίζονται για να τους προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών και ευελιξίας στο σχεδιασμό τους.

Ο σκοπός των εκδρομών :

Οι εκδρομές πρέπει :

 • να λειτουργούν συμπληρωματικά στο πρόγραμμα σπουδών
 • να αυξάνουν το επίπεδο κατανόησης του μαθητή
 • να εκπαιδεύουν τους νέους ώστε να διαμορφώνουν κατάλληλη συμπεριφορά για την ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος, και να τους ψυχαγωγούν μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων για την ηλικία τους
 • να βοηθούν στην ανάπτυξη της γνώσης και της ευαισθησίας που αφορούν στις πολιτιστικές και ανθρωπιστικές πτυχές του περιβάλλοντος του μαθητή
 • να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος
 • να ενισχύουν όσα διδάσκονται μέσα στην τάξη
 • να εμπλουτίζουν τη σχέση δασκάλου / μαθητή

Οι γενικοί κανόνες που διέπουν τις σχολικές εκδρομές

Οι γονείς θα πρέπει να λαμβάνουν ένα έντυπο με τίτλο «Γονική Άδεια» για κάθε εκδρομή. Το έντυπο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει:

 • το σκοπό της εκδρομής
 • το κόστος
 • την ώρα αναχώρησης και επιστροφής
 • την άδεια του γονέα και / ή κηδεμόνα

Η ασφάλεια κατά τη διάρκεια εκδρομών

 • Η ασφάλεια κατά τη διάρκεια εκδρομών
 • Το κουτί πρώτων βοηθειών που βρίσκεται στο λεωφορείο καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο θα πρέπει να υπάρχουν σε κάθε εκδρομή
 • Οι γονείς / επιβλέποντες θα είναι ενήμεροι για τις απαιτήσεις, τα καθήκοντα, τα μέτρα ασφαλείας και τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης πριν την εκδρομή (η ανάθεση στους γονείς μιας ομάδας παιδιών για τα οποία πρέπει να είναι υπεύθυνοι). Οι γονείς / επιβλέποντες δεν έχουν το δικαίωμα να φέρνουν παιδιά που δεν φοιτούν στο σχολείο.

Φάρμακα που πρέπει να φέρνετε κατά τη διάρκεια σχολικών εκδρομών

Ο δάσκαλος θα πρέπει να σιγουρευτεί ότι ο μαθητής έχει τα φάρμακα του ή ένα «Epi-Pen». Το EPI-PEN πρέπει να αποστέλλεται στο σχολείο σε ένα δοχείο όπου θα φαίνεται καθαρά το όνομα του μαθητή και του δασκάλου του καθώς και η δοσολογία που απαιτείται σύμφωνα με τη συνταγή του γιατρού.