Προς όφελος της ασφάλειας και της υγείας του μαθητή, το σχολείο ζητά από τους γονείς να ενημερώνουν σε ό,τι αφορά την κατάσταση υγείας του παιδιού τους, όπως για παράδειγμα σε θέματα : επιληψίας, αλλεργίες, διαβήτη, καρδιακών προβλημάτων, όρασης ή ακοής. Παρακαλείστε να ενημερώνετε το σχολείο για οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάσταση υγείας του παιδιού σας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Έντυπο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Κάθε χρόνο, οι γονείς / κηδεμόνες πρέπει να συμπληρώσουν ένα συγκεκριμένο αριθμό σημαντικών εντύπων πριν τα παιδιά τους γίνουν αποδεκτά και ξεκινήσουν την φοίτηση τους στο σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης. Ένα από αυτά τα έντυπα είναι μια κάρτα υγείας / έκτακτης ανάγκης. Το σχολείο απαιτεί αυτές οι πληροφορίες να είναι ακριβείς και να ανανεώνονται στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Είναι σημαντικό οι γονείς / κηδεμόνες να μας δίνουν επιπλέον ονόματα και τηλεφωνικούς αριθμούς σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ειδικά αν αυτοί δεν είναι διαθέσιμοι.

Μην ξεχνάτε ότι αν το παιδί σας είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και οι πληροφορίες που μας έχετε δώσει δεν ανταποκρίνονται στην πρόσφατη κατάσταση υγείας του παιδιού σας, η κατάσταση είναι πιο δύσκολη και για το προσωπικό και για το παιδί σας που πιθανόν να πάσχει από μια ασθένεια ή τραυματισμό. Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου του γιατρού του παιδιού σας εάν υπάρχει.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ.. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες σε περιπτώσεις όπου οι γονείς / κηδεμόνες δεν είναι διαθέσιμοι και ο μαθητής πρέπει να μεταφερθεί στην πλησιέστερη μονάδα έκτακτης ανάγκης. Αυτές οι πληροφορίες θα είναι πρωταρχικής σημασίας για το μαθητή ώστε να λάβει την κατάλληλη θεραπεία και φροντίδα στο νοσοκομείο.

Πρώτες βοήθειες

Οι παρακάτω οδηγίες ισχύουν για όλο το σχολείο καθώς και για τον δάσκαλο που είναι αρμόδιος για τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εκτός του σχολείου:

 • Τα κουτιά πρώτων βοηθειών είναι διαθέσιμα στο γραφείο του βοηθού διοίκησης και θα είναι στη διάθεση των υπευθύνων για τις εξωσχολικές δραστηριότητες.
 • Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση του EpiPen.
 • Ένα άτομο που έχει εκπαιδευτεί για την παροχή πρώτων βοηθειών θα οριστεί ώστε να παρέχει τις υπηρεσίες του στις περιπτώσεις που αυτές χρειάζονται.

Ασφάλεια, ατυχήματα και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Θέτοντας ως στόχο την προώθηση της ασφάλειας σε όλες τις δραστηριότητες του σχολείου και προκειμένου να διασφαλιστεί ανταπόκριση ταχεία, καλά συντονισμένη και επαρκής, αυτή η πολιτική εφαρμόζεται σε όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα: μαθητές, καθηγητές, διοικητικό προσωπικό και υποστήριξη.

Οι ακόλουθες διαδικασίες θα εφαρμοστούν:

 • Τουλάχιστον δύο (2) άτομα που έχουν εκπαιδευτεί στις τεχνικές της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (προσωπικό πρώτων βοηθειών).

Σε περίπτωση Ατυχήματος:

 • Κάποιος αρμόδιος για την παροχή πρώτων βοηθειών θα ειδοποιηθεί και ο διευθυντής θα πρέπει να ενημερωθεί αμέσως. Ο διευθυντής θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σε σχέση με αυτό το πρόσωπο.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης:

Ο διευθυντής πρέπει να ενημερωθεί αμέσως και να κατευθύνει τις επιχειρήσεις που απαιτούνται ανάλογα με τις περιστάσεις. Όλες οι έρευνες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που πραγματοποιούνται από τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να διενεργούνται εις γνώσιν του γενικού διευθυντή. Μετά από διαβούλευση με το διοικητικό συμβούλιο, το πρόσωπο αυτό είναι το μόνο που επιτρέπεται να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες ή να ορίσει κάποιο άλλο πρόσωπο για αυτό το σκοπό.

Φάρμακα

Η διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα για τη μη χορήγηση φαρμάκων.

Μόνο τα μέλη που ορίζονται από το προσωπικό του σχολείου επιτρέπεται να δώσουν συνταγογραφούμενα φάρμακα, όταν οι γονείς έχουν ενημερώσει το σχολείο και παρέχουν τα φάρμακα που έχουν συνταγογραφηθεί από το γιατρό. Τα φάρμακα πρέπει να έχουν εξακριβωθεί από τον φαρμακοποιό και πρέπει να φέρουν το όνομα του ιατρού, το όνομα του φαρμάκου, τη δοσολογία και τη διάρκεια.

Τα φάρμακα πρέπει να έρχονται απευθείας στο γραφείο. Μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (όπως Tylenol, βιταμίνες, Triaminic …) απαιτούν έγγραφη γονική συναίνεση. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι γονείς πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την ασφαλή παράδοση των φαρμάκων στο σχολείο. Ο γονέας είναι υπεύθυνος για τα ληγμένα φάρμακα.

Ένας μέλος του προσωπικού μπορεί να διατηρεί το δικαίωμα να διαχειρίζεται τα δισκία, τις κάψουλες ή το φάρμακο σε μορφή σιροπιού και μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί με τον αναπνευστήρα του. Το προσωπικό δεν είναι υπεύθυνο να διαχειρίζεται οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή που απαιτεί ενέσεις, τη χρήση σύριγγας ή παρόμοια μέσα, με εξαίρεση του EpiPen για την αντιμετώπιση αλλεργικής αντίδρασης.

Τα παιδιά που επιστρέφουν από μια πρόσφατη ασθένεια, λαμβάνουν φάρμακα, αλλά δεν είναι πλέον φορείς της ασθένειας μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα στο σχολείο, αν είναι σε θέση να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων και των υπαίθριων δραστηριοτήτων. Τα φάρμακα φυλάσσονται και χορηγούνται μόνο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του σχολείου ή τον γονέα του παιδιού.

Διαδικασία σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας

Η υγεία και η ευεξία των μαθητών βρίσκεται στο επίκεντρο του σχολείου. Εάν κάποιος μαθητής τραυματιστεί ή αρρωστήσει μετά την άφιξή του στο σχολείο, ο γονέας θα ειδοποιηθεί για να παραλάβει το παιδί του από το σχολείο. Εάν το σχολείο δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον γονέα, θα ειδοποιήσει τον υπεύθυνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Αν η κατάσταση του μαθητή απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα, το σχολείο θα καλέσει 9-1-1. Στη συνέχεια,οι γονείς του παιδιού θα ειδοποιηθούν . Αν οι γονείς δεν μπορούν ειδοποιηθούν, ο υπεύθυνος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα ενημερωθεί. Ο μαθητής θα πρέπει να μεταφερθεί στην πλησιέστερη μονάδα έκτακτης ανάγκης, έχοντας μαζί του τον φάκελο του και όλα τα έντυπα εξουσιοδότησης που έχουν υπογραφεί από τους γονείς του.

Προς όφελος όλων των μαθητών και του προσωπικού, οι γονείς θα πρέπει να κρατούν στο σπίτι τους μαθητές με: πυρετό, εμετό και / ή διάρροια, εξανθήματα άγνωστης προέλευσης, ή οποιαδήποτε ασθένεια που παρεμποδίζει τη μαθησιακή λειτουργία. ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΕΤΟ, ΕΜΕΤΟ ΚΑΙ/Η ΔΙΑΡΡΟΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ 24 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Ενημερώστε το σχολείο αμέσως εάν το παιδί σας εμφανίσει μια μεταδοτική ασθένεια. Εάν το παιδί σας πρέπει να περιορίσει τις δραστηριότητές κατά την επιστροφή του στο σχολείο μετά από μια ασθένεια, παρακαλούμε να στείλετε ένα σημείωμα στο δάσκαλο της τάξης με όλα τα κατάλληλα στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, τα παιδιά δε θα παραμένουν στο εσωτερικό του σχολείου παρά μόνο σε περιπτώσεις ακραίων θερμοκρασιών. Θα χρειάζεται ιατρικό σημείωμα έτσι ώστε να δίνεται άδεια σε ένα παιδί για να μείνει μέσα στο διάλειμμα.

Κατοικίδια και αλλεργίες

Για να αποφύγουμε προβλήματα υγείας των μαθητών που πάσχουν από αλλεργίες σε διάφορα ζώα, δεν θα πρέπει αυτά να επιτρέπονται μέσα στο σχολείο. Εξαιρέσεις μπορούν να γίνονται για τα ζώα που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι γονείς των μαθητών στην κατηγορία αυτή θα ενημερώνονται γραπτώς εκ των προτέρων, και αν υπάρχουν πιθανά προβλήματα υγείας, τα ζώα αυτά θα πρέπει επίσης να απαγορεύονται στην τάξη.

Αλλεργίες

Μία από τις πιο σημαντικές αρμοδιότητες του Σχολείου είναι να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον για όλα τα παιδιά. Ένας σημαντικός αριθμός των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία μας έχουν σοβαρές αλλεργίες στα αράπικα φιστίκια και τα προϊόντα που περιέχουν ξηρούς καρπούς σε σημείο που το παραμικρό ίχνος από αυτά τα προϊόντα μπορούν να έχουν μοιραία κατάληξη.

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ : ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΦΥΣΤΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΔΙΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΦΥΣΤΙΚΙΑ Ή ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ.

Είναι αδύνατο να απαγορεύσουμε όλες τις τροφές που προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις. Ωστόσο, κάθε παράρτημα μπορεί να θεσπίζει τους δικούς του κανονισμούς και να απαγορεύει ορισμένα τρόφιμα ανάλογα με τη σοβαρότητα και τον αριθμό των ειδικών περιπτώσεων στο σχολείο.

Το σχολείο και οι οικογένειες των παιδιών με αλλεργίες αντιλαμβάνονται την αδυναμία να εξασφαλίσουμε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον για εκείνους και εκείνες των οποίων η ζωή είναι σε κίνδυνο, παρά τις προσπάθειες που κάνουμε. Η συνεργασία σας είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η πλήρης ασφάλεια των παιδιών.

Υποχρεώσεις της οικογένειας και των μαθητών

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για το σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης:

 • Σεβαστείτε την πολιτική για την υγεία του Σχολείου
 • Ενημερώστε το σχολείο για τις αλλεργίες του παιδιού
 • Μη δίνετε προϊόντα που περιέχουν φιστίκια ή ξηρούς καρπούς στο παιδί σας
 • Διδάξτε στο παιδί σας να διαχειρίζεται την τροφική του αλλεργία
 • Τα γλυκά δεν είναι αποδεκτά στο σχολείο για τα γενέθλια ή τη γιορτή ενός παιδιού
 • Μην μοιράζεστε τα τρόφιμα
 • Μην τρώτε τα τρόφιμα χωρίς να γνωρίζετε τα συστατικά
 • Θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως έναν ενήλικα, αν το παιδί νομίζει πως έφαγε κάποιο τρόφιμο στο οποίο είναι αλλεργικό

Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης

Μια επείγουσα έκκληση στο 9-1-1 θα γίνει μόλις το EpiPen χορηγηθεί στον μαθητή. Οι γονείς / κηδεμόνες ή ένα από τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία έχουν δοθεί για να ενημερωθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα ειδοποιηθούν αμέσως.

Αρμοδιότητες του σχολείου

 • Συμπεριλαμβάνει τους μαθητές που υποφέρουν από μια αλλεργία κατά τις σχολικές δραστηριότητες
 • Διασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό που είναι σε επαφή με τα παιδιά σε τακτική βάση αντιλαμβάνεται την τροφική αλλεργία, μπορεί να αναγνωρίζει τα συμπτώματα και γνωρίζει τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Όλα τα μέλη του προσωπικού ακολουθούν ετήσια εκπαίδευση για τη χρήση του EpiPen
 • Κάνει πρακτική βάσει ενός σχεδίου δράσης προληπτικά σε περίπτωση τροφικής αλλεργίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ορθή λειτουργία του σχεδίου επέμβασης
 • Βρίσκει και γνωστοποιεί το προσωπικό του σχολείου που έχουν εκπαιδευτεί για τη χορήγηση φαρμάκων που σχετίζονται με την τροφική αλλεργία
 • Συζητά με την οικογένεια του μαθητή που αντιμετωπίζει αλλεργίες για να καθορίσουν τις κατάλληλες ενέργειες για τη διαχείριση τροφικών αλλεργιών στις σχολικές εκδρομές
 • Οι φωτογραφίες και τα δελτία πληροφόρησης για κάθε περίπτωση αναρτώνται στο γραφείο των δασκάλων και στην τάξη (κατά περίπτωση)
 • Δύο δόσεις του EpiPen είναι διαθέσιμες για τους μαθητές: μία στο γραφείο του διευθυντή και μία με το παιδί ή μέσα στην τάξη.

Ψείρες

Η παρουσία των ψειρών αποτελεί λόγο ανησυχίας για όλα τα σχολεία. Οι μαθητές με ψείρες στο σχολείο πρέπει να επιστρέφουν στο σπίτι τους και να υποβάλλονται σε θεραπεία με τα κατάλληλα φάρμακα. Οι μαθητές πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι μέχρι το τέλος της θεραπείας. Όλες οι κόνιδες πρέπει να έχουν απομακρυνθεί πριν ένας μαθητής επιστρέψει στην τάξη. Το σχολείο θα ενημερώσει όλους τους γονείς της τάξης, αν υποψιάζεται την παρουσία ψειρών σε αυτή. Η CLSC θα ενημερώνεται για τις πιο σοβαρές περιπτώσεις.

Η φυσική αγωγή

Το πρόγραμμα φυσικής αγωγής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχολικού προγράμματος. Το Σχολείο αναμένει ότι όλοι οι μαθητές θα συμμετέχουν πλήρως στο μάθημα της φυσικής αγωγής και θα είναι κατάλληλα ντυμένοι για τη δραστηριότητα αυτή. Δεν μπορούν να εξαιρεθούν από αυτό το μάθημα παρά μόνο για ιατρικούς λόγους. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες με άλλα σχολεία, καθώς και σε εκείνες του σχολείου τους. Οι μαθητές πρέπει να συμμορφώνονται με τον ενδυματολογικό κώδικα για το μάθημα της γυμναστικής και για τις αθλητικές δραστηριότητες, ακόμη και κατά τις ημέρες που είναι ελεύθεροι να φοράνε ό,τι επιθυμούν.