Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που προσφέρονται στο σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης περιλαμβάνονται σε μια προσωπική προσέγγιση που αποσκοπεί στο να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών μας. Μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών έχει αφιερωθεί και δουλεύει σε στενή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών, ιατρικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών κάθε παιδιού.

Αναφορά ενός παιδιού στην διεπιστημονική ομάδα ή σε ένα από τα μέλη της.

Ένα παιδί μπορεί να επωφεληθεί από τη βοήθεια των ακόλουθων ειδικών σε περίπτωση που χρειαστεί βοήθεια ή παρουσιάσει δυσκολίες σχολικής, κοινωνικής, συναισθηματικής φύσεως είτε προβλήματα συμπεριφοράς.

Τα εσωτερικά και εξωτερικά μέλη της ομάδας του σχολείου μπορεί να περιλαμβάνουν:

Εσωτερικοί: Ειδικοί εκπαιδευτές (ψυχικής αποκατάστασης), ορθοπαιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί και διευθυντές των σχολείων.

Εξωτερικοί: Οδοντίατροι, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ιατρικό προσωπικό, οι γονείς / κηδεμόνες…

Να σημειωθεί ότι οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που προσφέρονται στο σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης μπορεί να διαφέρουν για κάθε σχολική χρονιά. Η πολιτική εξειδικευμένων υπηρεσιών ισχύει μόνο για τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες κατά το σχολικό έτος.

Αναφορά στα εσωτερικά μέλη της ομάδας

Μετά από την επικοινωνία γονέα – δασκάλου, κάθε δάσκαλος μπορεί να συζητήσει τις δυσκολίες (σχολικές, κοινωνικές, ψυχικές ή συμπεριφοράς) ενός μαθητή με οποιοδήποτε εσωτερικό μέλος της διεπιστημονικής ομάδας του σχολείου.

Μετά από αίτημα ενός δασκάλου ή της διεύθυνσης του σχολείου, κάθε εσωτερικό μέλος της διεπιστημονικής ομάδας μπορεί να κληθεί στην αίθουσα (χωρίς γονική συναίνεση) ως παρατηρητής για τη συλλογή πληροφοριών για κάθε παιδί με προβλήματα οποιουδήποτε είδους.

Οι ειδικοί εκπαιδευτές, οι ορθοπαιδαγωγοί και οι υπόλοιποι επαγγελματίες (όταν είναι διαθέσιμοι) καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποστηρίξουν το έργο των εκπαιδευτικών. Ένας δάσκαλος ή ένας ειδικός μπορεί να υποβάλει αίτηση για βοήθεια από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, έναν ορθοπαιδαγωγό ή άλλον διαθέσιμο ειδικό για να βοηθήσει ένα παιδί, είτε μέσα στην τάξη είτε έξω από αυτήν. Η παροχή βοήθειας από εξειδικευμένους παιδαγωγούς, ορθοπαιδαγωγούς και άλλες ειδικότητες που είναι διαθέσιμοι στο εσωτερικό απαιτεί την γραπτή συγκατάθεση των γονέων. Ένα έντυπο συγκατάθεσης θα αποστέλλεται στους γονείς / κηδεμόνες μέσω των παιδιών τους, προκειμένου να δώσουν τη συγκατάθεση τους για τα νέα μέτρα υποστήριξης. Το έντυπο συγκατάθεσης πρέπει να επιστρέφεται στο σχολείο.

Οι γονείς / κηδεμόνες μπορούν ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσουν με το δάσκαλο και τον δάσκαλο ειδικής αγωγής για να λάβουν πληροφορίες σχετικά με το παιδί τους ή να υποβάλουν αίτηση για να προγραμματιστεί μια επίσημη συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Οι γονείς / κηδεμόνες μπορούν από μόνοι τους να υποβάλλουν αίτηση στην οποία να ζητούν είτε να τους δοθούν οι υπηρεσίες των ειδικών που είναι διαθέσιμες, είτε μια συνάντηση για να συμβουλευτούν τους ειδικούς, σε περίπτωση που παρατηρούν δυσκολίες ή νέες ανάγκες των παιδιών τους.

Βαθμολογίες

Όταν ένα παιδί έχει δυσκολίες που είναι μαθησιακής, κοινωνικής, συναισθηματικής και ψυχολογικής φύσεως ή συμπεριφοράς για αρκετό χρονικό διάστημα, το σχολείο έχει το δικαίωμα να συστήσει την αξιολόγηση ενός ειδικού που αρμόζει στην περίπτωση (σχολική, ψυχολογική, ιατρική, νευροψυχολογική, κλπ…). Συνίσταται όλες οι συστάσεις που δίνονται από το σχολείο για κάθε αξιολόγηση ή μέτρο υποστήριξης να γίνονται σεβαστές και να πραγματοποιούνται το συντομότερο δυνατό.

Εάν ένας γονέας / κηδεμόνας αρνείται να ακολουθήσει τις επίσημες συστάσεις του σχολείου, που προκύπτουν με την υποστήριξη μιας επαγγελματικής αξιολόγησης, είναι υποχρεωμένος να υπογράψει ένα έντυπο απαλλάσσοντας το σχολείο από την ευθύνη για τυχόν αρνητικές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν άμεσα από αυτή την απόφαση.

Όταν θεωρήσουμε ότι τίθεται ζήτημα για την ασφάλεια ή την ανάπτυξη ενός παιδιού, τα άρθρα 39 και 39.1 του νόμου για την Προστασία των Νέων προβλέπουν ότι οι ειδικοί που εργάζονται με παιδιά και οι δάσκαλοι πρέπει υποχρεωτικά να ασκήσουν το καθήκον τους και να ειδοποιήσουν το DPJ.