26
Ιούν
2017

Το σχολειο Σωκράτης-Δημοσθένης πανεπιστημιούπολη 5 συμμετέχει στους διαγωνισμούς Φιμπόνακι και Πυθάγορας

Last April, some of the grade 5 and 6 year students from Campus 5 Socrates-Demosthenes School participated in the Fibonacci and Pythagorean competitions. These competitions rank among the best in North America. We are very proud of the results of our students. Our campus ranks above the Canadian average for both competitions. We would like to note the exceptional performances of Orthodoxa Progakis, a grade 5 student, and Dionysios Akalestos, a grade 6 student. Congratulations to all the participants