Ο Pater Ziss ήρθε να μιλήσει με τα παιδιά της γιορτής των 3 Ιεραρχών