19
Φεβ
2018

Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμοι χώροι στο πρό-νήπιο και στο νηπιαγωγείο

There are still places available in pre-k and kindergarten

 

There are still places available in all campuses in pre-k and kindergarten.   Offer the special young child in your lives an extraordinary chance at a great education!

For further information, please consult our website at, socdem.org, or call 514-738-2421, poste 113.

Prepare your child’s future today!
L’École Socrates-Démosthène