24
Ιούν
2020

Φωτογραφίες από την αποφοίτηση του Δημοσθένη

Here are photos of the graduation celebration at the Demosthenes Campus.