Λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών, όλα τα παραρτήματα του σχολείου Σωκράτης-Δημοσθένης θα είναι κλειστά, σήμερα,
Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018.
Θα είναι ανοιχτά αύριο.
Ευχαριστώ.
Τα σχολεία  Σωκράτης-Δημοσθένης