Οι γονείς πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα επίσημα έντυπα αίτησης εισδοχής το αργότερο έως τις 9 Δεκεμβρίου 2022. Για να θεωρηθεί το παιδί σας εγγεγραμμένο, πρέπει επίσης να γίνετε μέλος της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ, όπως περιγράφεται στη φόρμα εγγραφής. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα έντυπα, κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:

Επιστολή για τους γονείς

(οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση)

Φυλλάδιο εγγραφής του μαθητή

(οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση)

Σύμβαση Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών

(οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση)

Να συμπεριληφθεί με την εγγραφή

(οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Οροι πληρωμής.

Αίτηση μέλους για την Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ

(αυτές οι πληροφορίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση)