Οι γονείς πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα επίσημα έντυπα αίτησης εισδοχής το αργότερο έως τις 1 Δεκεμβρίου 2023. Για να θεωρηθεί το παιδί σας εγγεγραμμένο, πρέπει επίσης να γίνετε μέλος της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ, όπως περιγράφεται στη φόρμα εγγραφής. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα έντυπα, κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους: