25
Ιούν
2020

Δραστηριότητες νηπιαγωγείο στο Δημοσθένη

The Demosthenes kindergarten students came to meet their teachers, receive their diploma and say goodbye.