26
Ιούν
2020

Δραστηριότητες νηπιαγωγείο στο Σωκράτη V

The Socrates V kindergarten students came to meet their teachers, receive their diploma and say goodbye.