26
Ιούν
2020

Φωτογραφίες από την αποφοίτηση του Σωκράτη III

Here are the graduates of the Socrates III campus of the Socrates-Demosthenes School.  Congratulations to all!