26
Ιούν
2020

Δραστηριότητες του πρόνηπιαγωγείο στο Σωκράτη V

The Socrates III kindergarten students came to meet their teachers, receive their diploma and say goodbye.