Πρόγραμμα διδασκαλίας McGill με επιλογή ελληνικής γλώσσας