Τα προγράμματα διδασκαλίας της προσχολικής ηλικίας, προνηπίου (4 ετών), νηπιαγωγείου (5 ετών), θα βοηθήσουν το παιδί σας να αναπτύξει κοινωνικές-συναισθηματικές δεξιότητες και ανεξαρτησία.

Οι δομημένες δραστηριότητες και το παιχνίδι, στο πλαίσιο μιας καθημερινής ρουτίνας, βοηθούν στην ανάπτυξη της αυτονομίας και της δημιουργικότητας. Μέσα από το παιχνίδι, τα τραγούδια και τις ιστορίες, τα παιδιά μαθαίνουν να εκφράζονται, ενώ παράλληλα μαθαίνουν τις δύο γλώσσες διδασκαλίας μας, τα γαλλικά και τα ελληνικά.

Όταν το παιδί σας είναι έτοιμο για το δημοτικό σχολείο, έχουν επιτευχθεί οι ακόλουθοι τρεις στόχοι:

Προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες
 • Αναγνώριση των δεξιοτήτων του και απόκτηση μιας θετικής εικόνας του εαυτού του.
 • Αίσθηση υπερηφάνειας για τα επιτεύγματά του.
 • Ικανότητα ανάληψης προκλήσεων.
 • Προσδιορισμός και έκφραση των προτιμήσεων, των ενδιαφερόντων και των συναισθημάτων.
Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Προφορική επικοινωνία στα γαλλικά και τα ελληνικά σε καθημερινές καταστάσεις.
 • Κατανόηση του μηνύματος που ακούγεται. 
 • Εισαγωγή στα πρώτα στάδια της γραφής και της ανάγνωσης.
Αναλυτική Ικανότητα
 •  Η ικανότητα να παρατηρεί κανείς, να συγκεντρώνεται, να κάνει ερωτήσεις, να βρίσκει απαντήσεις και να προσηλώνεται στην εργασία του.

Κατάλογος μαθημάτων: πρoνήπιο και νηπιαγωγείο

 • Γαλλικά
 • Ημερολόγιο
 • Συνομιλία
 • Αφήγηση ιστοριών
 • Γλωσσικά παιχνίδια
 • Εισαγωγή στην ανάγνωση
 • Ομαδικά παιχνίδια
 • Μουσική
 • Καθοδηγούμενες δραστηριότητες
 • Εργαστήρια (ζωγραφική, εκπαιδευτικά παιχνίδια)
 • Εικαστικές τέχνες
 • Γυμναστική (φυσική αγωγή και υγεία)
 • Χορός
 • Φυσικές επιστήμες και μαθηματικά
 • Ελληνικά
 • Κυκλικές δραστηριότητες με θέμα: καιρός, ιστορικές συζητήσεις